MHC224[Hisako Inoue + Mika Shirasu]

Mika Shirasu


Hisako Inoue x Makoto TOmiNAGA


Air Plug

HISAKO INOUE + TAKURO SHIBAYAMA

2008

2008 1/- Yokohama-shimin Gallery Azamino


SERU

[ERIK CARVER, HOWARD HUANG, HISAKO INOUE, YUKA YOKOYAMA]